LiveZilla Live Help
 
Начало »Карта на сайта »Контакти »
Connect to your Facebook Account
Забравена парола » Регистрация »
 
 

Гаранции

 :: Sharp гаранционни условия ::  
  "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД- ГАРАНЦИЯ
 

Продуктите Sharp,
са направени по най-високите стандарти и предоставят много години отлична работа.
Sharp България предлага на своите клиенти гаранционно обслужване в сервизните центрове на Интерсервиз Узунови АД на територията на България при гаранционните условия*  упоменати в гаранционната карта за периода както следва:

  • 5 години безплатно гаранционно обслужване за хладилна и климатична техника

 
  • 3 години безплатно гаранционно обслужване за телевизионна техника
2 години допълнителна Гаранция Сигурност

  • 2 години безплатно гаранционно обслужване за офис техника и дребни уреди
2 години допълнителна Гаранция Сигурност


За да бъде регистриран Вашият уред и заведен на отчет за гаранционно обслужване в упълномощените сервизи на Интерсервиз Узунови АД е необходимо да регистрирате гаранционната си карта като попълните следната форма не по-късно от 10 дни от датата на закупуване.*Всеки клиент е длъжен да се запознае с пълните гаранционни условия 
Sharp гаранционен условия

:: Sharp допълнителна гаранция ::  
ДВЕ ГОДИНИ "ГАРАНЦИЯ СИГУРНОСТ"
 
Уважаеми клиенти,

С цел да бъдем максимално полезни и акуратни, Ви предлагаме възможността да удължите гаранционния срок на закупения от вас уред с 2 допълнителни години. Това може да направите чрез закупуване на пакет "Гаранция сигурност".

Тази гаранция се отнася само всеки уред от следните продуктови категории:

  • Телевизори
  • Перални машини
  • Сушилни машини
Допълнителната гаранция сигурност може да се приложи единствено при уреди с 3 (три) години гаранция и служи за удължаването й до 5 (пет) години.
Гаранцията от 5 години е пълна гаранция и обхваща всички производствени дефекти и отклонения от нормалната работа на уредите описани малко по-надолу в гаранционните условия.
Гаранцията от 5 години се признава при представяне на валидна гаранционна карта и документ за покупка (касов бон и/или фактура).
Уредите се обслужват гаранционно единствено в оторизираните сервизи от Интерсервиз Узунови АД в страната, чийто списък може да  намерите тук.
Интерсервиз Узунови АД си запазва правото да откаже валидността на допълнителната гаранция при нерегистрирана гаранционна карта.

 

Как да удължа гаранцията си?
- За да удължите гаранцията на уред марка Sharp с 2 допълнителни години, е необходимо да закупите пакет "Гаранция сигурност" от магазинната мрежа на Интерсервиз Узунови АД. При закупуването му е необходимо е да представите фактурата за закупения уред.

В какъв срок мога да направя това?
- Пакета "Гаранция сигурност" може да закупите в срок до една година от датата на закупуването на уреда. Пример ако сте купили телевизор на 01.01.2012г. пакет "Гаранция сигурност" за удължаване на гаранционния период с 2 допълнителни години може да закупите до 31.12.2012г.

Каква е цената за удължаване на гаранционния срок, чрез закупуване на пакет "Гаранция сигурност"?
- Цената на пакета се определя съобразно ценовата група на вашия продукт. Цените се образуват по следната таблица:

Ценова
група
Цена в лева
от:
Цена в лева
до:
Дължима сума
за 2 допълнителни години
       
1 100 лв. 500 лв. 142 лв.
2 501 лв. 750 лв. 142 лв.
3 751 лв. 1 000 лв. 142 лв.
4 1 001 лв. 1 500 лв. 142 лв.
5 1 501 лв. 2 000 лв. 142 лв.
6 2 001 лв. 3 000 лв. 203 лв.
7 3 001 лв. 5 000 лв. 315 лв.
8 5 001 лв. 10 000 лв. 774 лв.
9 10 001 лв. нагоре попитай


Какво представлява пакета "Гаранция сигурност"?

- Всеки пакет „Гаранция сигурност“ се отнася за конкретен продукт. Всеки продукт може да има само един пакет и съответно гаранционният му срок да се удължи веднъж. Пакетът осигурява безплатен труд и резервни части за допълнителен срок от 2 години, съобразно правилата описани в гаранционната карта.

Еднакви ли са покритията на удължената и фирмена гаранция?
- Да еднакви са. Гаранционните правила при фирмената гаранция са идентични на тези от пакета „Гаранция сигурност“.

В случай на повреда какви документи са необходими, за да бъде уреда гаранционно обслужен?
- Необходимо е да представите фактура и/или касов бон за закупен уред, фактура за закупен пакет „Гаранция сигурност“ (ако има такъв) и оригинална гаранционна карта.

За колко време се ремонтира един повреден уред?
- Продуктът ще бъде ремонтиран в максимално кратки срокове – обикновено около седмица. Максималният срок за ремонт за особено сложни случаи е не повече от 30 дни.

Кога започва да действа удължената гаранция?
-
Пакета „Гаранция сигурност“ действа от датата, на която изтича гаранцията посочена в гаранционната карта.

Възможно ли е повреденият уред да бъде заменен?
-
Да, възможно е. Съгласно общите условия на гаранционната карта, ако уредът не може да бъде ремонтиран или ако ремонтът надвишава фактурната му стойност, той може да бъде заменен.

Къде се осъществява гаранционното обслужване?
- Фирма “Интерсервиз Узунови” АД е официален вносител и ОТОРИЗИРАН сервизен център на SHARP за България. САМО фирмените сервизи на “Интерсервиз Узунови” АД могат да ви осигурят гаранционен и след гаранционен сервиз на продуктите на SHARP. За целта се използват САМО оригинални резервни части, оригинален сервизен софтуер, пълна сервизна документация и висока квалификация на сервизните инженери получена в централата на SHARP в Германия.

Какво предствлява гаранционната карта?
- За да сте сигурни, че сте си купили ОФИЦИАЛНО ВНЕСЕН продукт, притежаващ пълна фирмена гаранция, моля уверете се, че фирмата, която ви го продава може да ви предостави ОРИГИНАЛНА червена гаранционна карта SHARP , подпечатана с печат на “Интерсервиз Узунови” АД. Ако нямате такава карта ние, като официален вносител и ОТОРИЗИРАН сервизен център на SHARP за България, не можем да ви гарантираме, че сте си купили оригинален продукт и не можем да ви осигурим неговото гаранционно обслужване.

Образец на оригинална гаранционна карта:

Sharp Образец на оригинална гаранционна карта

 

2 години допълнителна Гаранция Сигурност


:: Пълни гаранционни условия ::
 
  "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД - SHARP ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


Условия на гаранцията:   
                   
1. Гаранционният срок е
  •     36 месеца от датата на закупуване на стоката за телевизионна техника;
  •     60 месеца от датата на закупуване на стоката за хладилна и климатична техника;
  •     24 месеца от датата на закупуване на стоката за аудио и офис техника, плейъри, микровълнови и въздухопречистватели.
  •     6 месеца от датата на закупуване на стоката за калкулатори

2. Вашият гаранционен уред може да бъде регистриран on-line на адреси www.sharpbg.com www.intermarket.bg
3. Гаранцията е валидна само ако данните за покупката на уреда са попълнени изцяло и четливо в момента на получавене на стоката, съдържа името и печата на продавача и подписа на клента и е придружена от документ доказващ покупката /касова бележка или фактура/ ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ.
4. При продажба на лизинг гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката.
5. В случа                        увача.
6. Желателно е изделието да се доставя в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервиза не носи отговорност за козметични повреди настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.
7. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.
8. Вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя й в сервиза.
9. Ако изделието е доставено за ремонт и след тестове се установи, че отговаря на техническата спецификация, то клента дължи такса за тестване съобразно с утвърденият ценораспис на съответният сервиз.
10. В случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизният работник за отчетност.
                       
ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА В СЛЕДНИТЕ ОБЩИ СЛУЧАИ:
1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация посочени в ръководството на изделието.
2. Когато има несъответствия между данните и документите и самата стока, или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.
3. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
4. Когато изделието се използва за каквито и да е комерсиални цели различни от „домашнна употреба”- например професионални цели, отдаване под наем, употрба в заведеня за обществено хранене и др. Подобни. Тази клауза не се прилага в случай, че изделието е изрично предвидено и конструирано за това.
5. Когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно тяло (течности, прах в голяма степен, инсекти и насекоми и др.) ПОд действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.
6. Когато дефекта е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.) при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя, сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално е тези рискове да се поемат от извършителя или от съответната застраховка.
7. Гаранцията на озвучителните тела може да бъде отказана  ако дефекта в тях е настъпил в следствие на претоварване, предизвикано от слушане на музика на високи мощности.


СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА:

ТЕЛЕВИЗОРИ.
Гаранционното обслужване отпада при:
Само за LCD телевизори и монитори: LCD уредът се произвежда по водещи нови технологии. Ефективните LCD елементи са 99.99% и повече. Валиден е стандартът 558 – пет постоянно светещи или пет черни LCD пиксела, но не повече от 8 неефективни – не е повреда на уреда и не е обект на сервизиране – гаранционно или извънгаранционно.
Ако повредата е настъпила в следствие на неправилна HDMI връзка с лаптоп или друго мултимедийно устройство работещо съвместно.
Почистването на панела на телевизора (монитора) в следствие на замърсяване не е предмет на гаранционно обслужване.

МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ.
Гаранционното обслужване отпада при:
-Вклюяване към напрежение различно от 220V/50Hz
-Поставяне на метални съдове и сурови яйца във фурната
-При експлоатация на фурната празна
-Вграждане в шкаф или стена освен ако фурната не е пригодена за това фабрично
-Непочистване на капака на вълноводния отвор

КОПИРНИ МАШИНИ, ФАКС-АПАРАТИ, КАЛКУЛАТОРИ И ДРУГА ОФИС ТЕХНИКА
Гаранционното обслужване отпада при:
-Копирната машина или факс-апарат е пуснат в експлоатация от неупълномощено от "Интерсервиз Узунови" АД лице.
-При работа в помещение, което не отговаря на необходимите изисквания
-При подлагане на механични натоварвания, удари и огъвания


ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички повреди и дефекти в гаранционният срок се диагностицират единствено от специалистите на „Интерсервиз Узунови”АД или от упълномощени от тях лица. Техните решения относно спазването на гаранционните условия не подлежат на оспорване. Максималният срок за ремонт е 30 дни. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които налагат замяна на уреда. Централният Сервиз си запазва правото в отделни случаи или за различни класове изделия да избира място за ремонт. Независимо от гаранцията, продавачът/вносителят/ отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Независимо от всички описани по-горе гаранционни условия, всеки потребител се ползва със законовата гаранция определена според Закона за Защита на Потребителите чл.115.За контакти и помощ
Отдел продажби :Тел: 0887 411 400 или Тел: 0882 031 133 Email: sales@isu.bg


Централен сервиз :Тел: 0885 908 761 или Тел: 0885 908 762 Email: interservice@isu.bg


Интермаркет във Facebook
Категории
» Всички промоции
» Нови продукти
» Черна техника
» Бяла техника
» Офис техника
» Аксесоари
Онлайн магазин
» Съвети
» Защо точно Sharp телевизори?
» Как да поръчам
» Онлайн гаранция
» Плащане
» Доставка
» Технически речник
» Условия за ползване
» Използване на Бисквитки
» Декларация за защита на личните данни
Интерсервиз Узунови АД
» За нас
» Новини
» Магазини
» Гаранции
» Рег. гаранция
» Официални сервизи
» Инструкции за употреба
» Референции
» Контакти
© 2007 - 2020 ИСУ АД
Всички права са запазени от Интерсервиз Узунови АД.
www.sharpbg.com
nerasoft v3.0.9.1


www.isu.bg
www.intermarket.bg
www.fagor.bg
www.jata.bg
www.elicabg.com
www.silverline.bg
Платете с карта, вашата покупка на нов LED и LCD телевизор SharpПлатете с карта, вашата покупка на нов LED и LCD телевизор SharpПлатете с карта, вашата покупка на нов LED и LCD телевизор SharpПлатете с карта, вашата покупка на нов LED и LCD телевизор SharpПлатете с карта, вашата покупка на нов LED и LCD телевизор SharpПлатете с карта, вашата покупка на нов LED и LCD телевизор SharpПлатете с карта, вашата покупка на нов LED и LCD телевизор Sharp